Oblasti rada

• Privredni sporovi
• Građanski postupci
• Krivični postupci
• Vanparnični postupci
• Upravni postupci i sporovi
• Prekršajni postupci
• Stečajni i likvidacioni postupci
• Registracije preduzeća i udruženja
• Registracije domaćih i stranih ulaganja
• Trgovinsko pravo
• Radno pravo
• Obligaciono pravo
• Porodično pravo
• Krivično pravo
• Stvarno pravo
• Građansko pravo
• Nasledno pravo
• Međunarodno privatno pravo
• Medijacije
• Promet nekretnina i dr.

Naša snaga su znanje i ljudi

Sigurnost i tačnost

Naša kancelarija nudi visoko personalizovanu pažnju svakom klijentu, razlažući slučaj tako da svaki klijent u potpunosti razume dostupne opcije.