Violeta Mladenović

Advokat Leskovac

 Rođena 1988. godine u Leskovcu. Nakon završene srednje ekonomske škole „Đuka Dinić“ u Leskovcu 2007. godine upisala Pravni fakultet Univerziteta u Nišu iste godine.

Oblasti rada:

Iskustvo

2012

Stekla zvanje diplomirani pravnik – master na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 26.03.2012. godine, gde je završila fakultet u roku kao jedan od najboljih studenata prava u svojoj generaciji sa prosečnom ocenom 8,68.

2014

Pravosudni ispit položila u Beogradu juna 2014. godine.

Najvažnije je da pokušate da inspirišete ljude da budu odlični u onome što žele.