Dragica Mladenović

Advokat Leskovac

Rodjena je 1960. godine. Pravni fakultet u Nišu završila 1984. godine. Posle 15 godina rada u Savezu sindikata grada Leskovca na mestu rukovodioca pravne službe upisuje se u imenik advokata pri Advokatskoj komori u Nišu januara 2000. godine kada i osniva kancelariju Mladenović.

Ceo radni vek posvećuje borbi za ljudska prava i pruža usluge naročito iz oblasti radnopravnih odnosa, vanugovorne i ugovorne odgovornosti, porodičnih i svojinsko pravnih odnosa.

Oblasti rada:

Sertifikat:

2006

Od juna 2006. godine nosilac je sertifikata kojim se potvrdjuje da poseduje posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih i da može da postupa sa maloletnim učiniocima krivičnih dela u svim fazama postupka prema maloletnicima.

Disciplina je deo mog stručnog usavršavanja kao pravnika.

    Iskustvo: