Dragan Mladenović

Advokat Leskovac

 Rođen 1959.godine u Leskovcu. Gimnaziju završio 1978. godine u Leskovcu. Studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu započeo 1978. godine i diplomirao 1982. godine sa prosečnom ocenom 8,36.

Oblasti rada:

Iskustvo

1983

Pravničku karijeru započeo kod Opštinskog javnog tužilaštva u Leskovcu 1983. godine u svojstvu pripravnika.

1985

Pravosudni ispit položio 1985. godine u Beogradu.

1987 — 1997

1987. godine izabran je za zamenika Opštinskog javnog tužioca, koju funkciju je obavljao do 01.07.1997.godine.

1997 — 2003

Od 01.07.1997. godine izabran je na funkciju Zamenika Okružnog javnog tužioca, koju funkciju je obavljao sve do 2003. godine.

Za mene, biti advokat znači pomagati onima kojima je pomoć potrebna.

    Privatna Praksa: